loading spinner

Energie-Investeringsaftrek EIA voor bedrijven

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Alle energiezuinige investeringen waarvoor u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst. Wilt u uw product geplaatst hebben op de Energielijst? Op deze pagina leest u hoe u uw voorstel voor de eerstvolgende lijst indient. Wilt u gebruikmaken van de EIA-regeling? Via Direct regelen op deze pagina doet u uw aanvraag voor 2016 en 2017.

Kom ik in aanmerking voor EIA?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen. Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).

Bron: www.rvo.nl

Meer informatie kunt U vinden op de volgende website van de overheid

Download lijst van warmtepompen Investeringssubsidie duurzame energie ISDE particulieren