loading spinner

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat te doen?

Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen! Wij zullen alle klachten binnen 3 werkdagen beantwoorden.

Een verkeerd product ontvangen?

Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door ClimaSense Airconditioning & Warmtepompen kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product.

Wilt u een artikel retourneren?

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Bestelling annuleren

Annuleren van uw bestelling is mogelijk bij de klantenservice via telefoonnummer 073 -7979 001 of per email klantenservice@climasense.nl en door te geven welk artikel u wilt annuleren. Dit kunt u ieder gewenst moment voor de verzending doen. U kunt ook binnen 14 dagen na ontvangst uw bestelling retour sturen. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. U krijgt na uw annulering het volledige bedrag op uw bankrekeningnummer terug uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour en uw bankgegevens. Tevens zullen wij u de verzendkosten van de heenzending terugstorten.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U
bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ons retour adres is

ClimaSense Magazijn
Afdeling retouren
Heidebloemstraat 19-B
5482 ZA Schijndel
Nederland

Graag ontvangen wij bij uw retour een kort begeleidend briefje met daarop uw naam en adres en indien nodig uw rekeningnummer en naam en woonplaats van de rekeninghouder. U kunt een nieuw product binnen 14 dagen onbeschadigd en indien redelijkerwijs in oorspronkelijk mogelijke staat na ontvangst retourneren.

Altijd via postkantoor

Stuur altijd uw artikelen retour via het postkantoor, dan ontvangt u een verzendbewijs en is het mogelijk om de retourzending na te zoeken. ClimaSense Airconditioning & Warmtepompen neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

Als het product een technisch defect of fabrieksfout heeft dan kunt u het artikel uiteraard retour sturen zodat deze vervangen of teruggenomen kan worden.

Afkoelingsperiode

Met de afkoelingsperiode wordt de periode bedoeld waarin u het door u bestelde product op zicht kunt hebben. De afkoelperiode bedraagt 14 dagen en gaat in op de eerste dag na levering van het artikel.